首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母J开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母J开头的成语大全

拼音ji开头的成语大全

挤牙膏jǐ yá gāo 及时雨jí shí yǔ 急就章jí jiù zhāng 寄生虫jì shēng chóng 激将法jī jiàng fǎ 积少成多jī shǎo chéng duō 集腋成裘jí yè chéng qiú 吉祥如意jí xiáng rú yì 鸡鸣狗盗jī míng gǒu dào 继往开来jì wǎng kāi lái 济济一堂jǐ jǐ yī táng 集思广益jí sī guǎng yì 嫉贤妒能jí xián dù néng 寄人篱下jì rén lí xià 极目远眺jí mù yuǎn tiào 饥肠辘辘jī cháng lù lù 积劳成疾jī láo chéng jí 饥寒交迫jī hán jiāo pò 鸡毛蒜皮jī máo suàn pí 记忆犹新jì yì yóu xīn 鸡零狗碎jī líng gǒu suì 急流勇进jí liú yǒng jìn 急不暇择jí bù xiá zé 计日程功jì rì chéng gōng 既往不咎jì wǎng bù jiù 掎角之势jǐ jiǎo zhī shì 急于求成jí yú qiú chéng 疾言厉色jí yán lì sè 机关算尽jī guān suàn jìn 激浊扬清jī zhuó yáng qīng 积毁销骨jī huǐ xiāo gǔ 更多>

拼音jia开头的成语大全

假惺惺jiǎ xīng xīng 假慈悲jiǎ cí bēi 价值连城jià zhí lián chéng 家家户户jiā jiā hù hù 戛然而止jiá rán ér zhǐ 嘉言懿行jiā yán yì xíng 家给人足jiā jǐ rén zú 假戏真做jiǎ xì zhēn zuò 家破人亡jiā pò rén wáng 假公济私jiǎ gōng jì sī 家常便饭jiā cháng biàn fàn 家喻户晓jiā yù hù xiǎo 家徒四壁jiā tú sì bì 佳偶天成jiā ǒu tiān chéng 假仁假义jiǎ rén jiǎ yì 家大口阔jiā dà kǒu kuò 家传之学jiā chuán zhī xué 假阶救火jiǎ jiē jiù huǒ 家无儋石jiā wú dàn shí 家长里短jiā cháng lǐ duǎn 家至户到jiā zhì hù dào 戞然而止jiá rán ér zhǐ 假装疯魔jiǎ zhuāng fēng mó 加膝坠渊jiā xī zhuì yuān 假痴不癫jiǎ chī bù diān 家道消乏jiā dào xiāo fá 家衍人给jiā yǎn rén jǐ 假手于人jiǎ shǒu yú rén 嫁狗随狗jià gǒu suí gǒu 颊上三毫jiá shàng sān háo 佳儿佳妇jiā ér jiā fù 更多>

拼音jian开头的成语大全

贱骨头jiàn gǔ tou 见死不救jiàn sǐ bù jiù 艰难险阻jiān nán xiǎn zǔ 艰深晦涩jiān shēn huì sè 坚韧不拔jiān rèn bù bá 艰苦卓绝jiān kǔ zhuó jué 见微知著jiàn wēi zhī zhù 见异思迁jiàn yì sī qiān 坚如磐石jiān rú pán shí 见义勇为jiàn yì yǒng wéi 坚壁清野jiān bì qīng yě 简明扼要jiǎn míng è yào 坚不可摧jiān bù kě cuī 艰难困苦jiān nán kùn kǔ 艰苦奋斗jiān kǔ fèn dòu 见机行事jiàn jī xíng shì 艰苦创业jiān kǔ chuàng yè 见利忘义jiàn lì wàng yì 见钱眼开jiàn qián yǎn kāi 建功立业jiàn gōng lì yè 见多识广jiàn duō shí guǎng 见风使舵jiàn fēng shǐ duò 尖酸刻薄jiān suān kè bó 监守自盗jiān shǒu zì dào 剑拔弩张jiàn bá nǔ zhāng 见怪不怪jiàn guài bù guài 坚持不懈jiān chí bù xiè 兼而有之jiān ér yǒu zhī 见佛不拜jiàn fó bù bài 监主自盗jiān zhǔ zì dào 见善若惊jiàn shàn ruò jīng 更多>

拼音jiang开头的成语大全

将心比心jiāng xīn bǐ xīn 将计就计jiāng jì jiù jì 江洋大盗jiāng yáng dà dào 江东父老jiāng dōng fù lǎo 将错就错jiāng cuò jiù cuò 将功补过jiāng gōng bǔ guò 江郎才尽jiāng láng cái jìn 将信将疑jiāng xìn jiāng yí 降格相从jiàng gé xiāng cóng 江山易改jiāng shān yì gǎi 匠石运金jiàng shí yùn jīn 降跽谢过jiàng jì xiè guò 将门虎子jiàng mén hǔ zǐ 江山之异jiāng shān zhī yì 将虾钓鳖jiāng xiā diào biē 将奋足局jiāng fèn zú jú 将顺其美jiāng shùn qí měi 江山如故jiāng shān rú gù 奖拔公心jiǎng bá gōng xīn 降尊临卑jiàng zūn lín bēi 降心俯首jiàng xīn fǔ shǒu 降本流末jiàng běn liú mò 降心顺俗jiàng xīn shùn sú 蒋干盗书jiǎng gàn dào shū 姜桂之性jiāng guì zhī xìng 讲文张字jiǎng wén zhāng zì 浆酒霍肉jiāng jiǔ huò ròu 将寡兵微jiàng guǎ bīng wēi 将本图利jiāng běn tú lì 江左夷吾jiāng zuǒ yí wú 江东独步jiāng dōng dú bù 更多>

拼音jiao开头的成语大全

佼佼者jiǎo jiǎo zhě 交际花jiāo jì huā 嚼舌头jiáo shé tou 叫化子jiào huā zǐ 叫苦连天jiào kǔ lián tiān 焦头烂额jiāo tóu làn é 脚踏实地jiǎo tà shí dì 娇生惯养jiāo shēng guàn yǎng 交相辉映jiāo xiāng huī yìng 绞尽脑汁jiǎo jìn nǎo zhī 焦躁不安jiāo zào bù ān 交头接耳jiāo tóu jiē ěr 骄阳似火jiāo yáng sì huǒ 矫揉造作jiǎo róu zào zuò 骄兵必败jiāo bīng bì bài 教导有方jiào dǎo yǒu fāng 教条主义jiào tiáo zhǔ yì 狡焉思启jiǎo yān sī qǐ 矫首昂视jiǎo shǒu áng shì 角巾私第jiǎo jīn sī dì 角巾东第jiǎo jīn dōng dì 交臂相失jiāo bì xiāng shī 教学相长jiào xué xiāng zhǎng 椒房兰室jiāo fáng lán shì 胶胶扰扰jiāo jiāo rǎo rǎo 角立杰出jiǎo lì jié chū 矫情干誉jiǎo qíng gān yù 娇嗔满面jiāo chēn mǎn miàn 矫时慢物jiǎo shí màn wù 狡兔三窟jiǎo tù sān kū 娇娇滴滴jiāo jiāo dī dī 更多>

拼音jie开头的成语大全

节骨眼jiē gu yǎn 街溜子jiē liū zǐ 街头巷尾jiē tóu xiàng wěi 节衣缩食jié yī suō shí 捷足先登jié zú xiān dēng 竭泽而渔jié zé ér yú 结结巴巴jiē jiē bā bā 截然不同jié rán bù tóng 桀骜不驯jié ào bù xùn 接风洗尘jiē fēng xǐ chén 截长补短jié cháng bǔ duǎn 借花献佛jiè huā xiàn fó 节哀顺变jié āi shùn biàn 劫数难逃jié shù nán táo 借刀杀人jiè dāo shā rén 借酒浇愁jiè jiǔ jiāo chóu 节外生枝jié wài shēng zhī 戒骄戒躁jiè jiāo jiè zào 孑然一身jié rán yī shēn 劫富济贫jié fù jì pín 结党营私jié dǎng yíng sī 借题发挥jiè tí fā huī 揭不开锅jiē bu kāi guō 接踵而至jiē zhǒng ér zhì 戒备森严jiè bèi sēn yán 皆大欢喜jiē dà huān xǐ 接二连三jiē èr lián sān 结发夫妻jié fà fū qī 捷径窘步jié jìng jiǒng bù 嗟来之食jiē lái zhī shí 竭尽心力jié jìn xīn lì 更多>

拼音jin开头的成语大全

紧箍咒jǐn gū zhòu 金石交jīn shí jiāo 斤斤计较jīn jīn jì jiào 锦上添花jǐn shàng tiān huā 金碧辉煌jīn bì huī huáng 锦囊妙计jǐn náng miào jì 津津乐道jīn jīn lè dào 近在咫尺jìn zài zhǐ chǐ 金口玉言jīn kǒu yù yán 金榜题名jīn bǎng tí míng 锦绣前程jǐn xiù qián chéng 金瓯无缺jīn ōu wú quē 尽善尽美jìn shàn jìn měi 金风玉露jīn fēng yù lù 金戈铁马jīn gē tiě mǎ 金刚怒目jīn gāng nù mù 噤若寒蝉jìn ruò hán chán 谨言慎行jǐn yán shèn xíng 金字招牌jīn zì zhāo pái 金玉良缘jīn yù liáng yuán 尽如人意jìn rú rén yì 谨小慎微jǐn xiǎo shèn wēi 金玉满堂jīn yù mǎn táng 津津有味jīn jīn yǒu wèi 今非昔比jīn fēi xī bǐ 进退两难jìn tuì liǎng nán 今生今世jīn shēng jīn shì 锦衣玉食jǐn yī yù shí 金鸡独立jīn jī dú lì 紧锣密鼓jǐn luó mì gǔ 金枝玉叶jīn zhī yù yè 更多>

拼音jing开头的成语大全

井底之蛙jǐng dǐ zhī wā 惊涛骇浪jīng tāo hài làng 惊魂未定jīng hún wèi dìng 精诚团结jīng chéng tuán jié 惊世骇俗jīng shì hài sú 精益求精jīng yì qiú jīng 精神抖擞jīng shén dǒu sǒu 惊弓之鸟jīng gōng zhī niǎo 精兵简政jīng bīng jiǎn zhèng 惊心动魄jīng xīn dòng pò 井然有序jǐng rán yǒu xù 精神恍惚jīng shén huǎng hū 兢兢业业jīng jīng yè yè 经久不息jīng jiǔ bù xī 敬而远之jìng ér yuǎn zhī 惊魂甫定jīng hún fǔ dìng 精诚所至jīng chéng suǒ zhì 精忠报国jīng zhōng bào guó 经验主义jīng yàn zhǔ yì 精雕细刻jīng diāo xì kè 精妙绝伦jīng miào jué lún 镜花水月jìng huā shuǐ yuè 惊天动地jīng tiān dòng dì 经史子集jīng shǐ zǐ jí 精力充沛jīng lì chōng pèi 精神焕发jīng shén huàn fā 精疲力竭jīng pí lì jié 精打细算jīng dǎ xì suàn 敬业乐群jìng yè lè qún 惊起梁尘jīng qǐ liáng chén 荆棘载途jīng jí zài tú 更多>

拼音jiong开头的成语大全

炯炯有神jiǒng jiǒng yǒu shén 迥乎不同jiǒng hū bù tóng 炯炯目光jiǒng jiǒng mù guāng 迥不犹人jiǒng bù yóu rén 迥隔霄壤jiong ge xiao rang 迥然不羣jiǒng rán bù qún 迥然不同jiǒng rán bù tóng 迥然不群jiǒng rán bù qún 更多>

拼音jiu开头的成语大全

揪辫子jiū biàn zi 九回肠jiǔ huí cháng 九折臂jiǔ zhé bì 九牛一毛jiǔ niú yī máo 救死扶伤jiù sǐ fú shāng 鸠占鹊巢jiū zhàn què cháo 久别重逢jiǔ bié chóng féng 咎由自取jiù yóu zì qǔ 九霄云外jiǔ xiāo yún wài 赳赳武夫jiū jiū wǔ fū 久负盛名jiǔ fù shèng míng 鸠形鹄面jiū xíng hú miàn 酒肉朋友jiǔ ròu péng you 酒囊饭袋jiǔ náng fàn dài 就事论事jiù shì lùn shì 旧地重游jiù dì chóng yóu 久病成医jiǔ bìng chéng yī 九五之尊jiǔ wǔ zhī zūn 纠缠不清jiū chán bù qīng 就地正法jiù dì zhèng fǎ 酒后失言jiǔ hòu shī yán 旧病复发jiù bìng fù fā 就地取材jiù dì qǔ cái 久而久之jiǔ ér jiǔ zhī 九死一生jiǔ sǐ yī shēng 酒酣耳热jiǔ hān ěr rè 久梦初醒jiǔ mèng chū xǐng 酒余饭饱jiǔ yú fàn bǎo 就正有道jiù zhèng yǒu dào 久束湿薪jiǔ shù shī xīn 救过补阙jiù guò bǔ quē 更多>

拼音ju开头的成语大全

举世闻名jǔ shì wén míng 聚精会神jù jīng huì shén 举案齐眉jǔ àn qí méi 局促不安jú cù bù ān 居功自傲jū gōng zì ào 聚沙成塔jù shā chéng tǎ 具体而微jù tǐ ér wēi 举世瞩目jǔ shì zhǔ mù 据理力争jù lǐ lì zhēng 居高临下jū gāo lín xià 举一反三jǔ yī fǎn sān 拒谏饰非jù jiàn shì fēi 据为己有jù wéi jǐ yǒu 举棋不定jǔ qí bù dìng 居安思危jū ān sī wēi 举手之劳jǔ shǒu zhī láo 举足轻重jǔ zú qīng zhòng 举手投足jǔ shǒu tóu zú 举止大方jǔ zhǐ dà fāng 举国上下jǔ guó shàng xià 举目无亲jǔ mù wú qīn 居心不良jū xīn bù liáng 鞠躬尽瘁jū gōng jìn cuì 居无定所jū wú dìng suǒ 居徒四壁jū tú sì bì 举箸提笔jǔ zhù tí bǐ 驹齿未落jū chǐ wèi luò 聚而歼之jù ér jiān zhī 举纲持领jǔ gāng chí lǐng 跼高蹐厚jú gāo jí hòu 驹光过隙jū guāng guò xì 更多>

拼音juan开头的成语大全

卷铺盖juǎn pū gai 卷地皮juàn dì pí 卷帙浩繁juàn zhì hào fán 卷土重来juǎn tǔ chóng lái 倦尾赤色juàn wěi chì sè 娟好静秀juān hǎo jìng xiù 涓滴归公juān dī guī gōng 涓滴不漏juān dī bù lòu 捐身徇义juān shēn xùn yì 捐躯摩顶juān qū mó dǐng 卷席而居juàn xí ér jū 镌脾琢肾juān pí zhuó shèn 捐生殉国juān shēng xùn guó 捐金沉珠juān jīn chén zhū 眷眷不忘juàn juàn bù wàng 眷眷之心juàn juàn zhī xīn 眷红偎翠juàn hóng wēi cuì 镌心铭骨juān xīn míng gǔ 卷甲衔枚juàn jiǎ xián méi 捐躯殒首juān qū yǔn shǒu 涓埃之微juān āi zhī wēi 卷席而葬juǎn xí ér zàng 倦鸟知还juàn niǎo zhī huán 涓滴之劳juān dī zhī láo 涓埃之功juān āi zhī gōng 蠲敝崇善juān bì chóng shàn 捐躯赴难juān qū fù nàn 捐忿弃瑕juān fèn qì xiá 倦翼知还juàn yì zhī hái 涓滴成河juān dī chéng hé 捐躯报国juān qū bào guó 更多>

拼音jue开头的成语大全

决胜千里jué shèng qiān lǐ 绝无仅有jué wú jǐn yǒu 绝处逢生jué chù féng shēng 决一死战jué yī sǐ zhàn 倔头倔脑juè tóu juè nǎo 绝代佳人jué dài jiā rén 决胜庙堂jué shèng miào táng 决战千里jué shèng qiān lǐ 蹶角受化jué jiǎo shòu huà 决疣溃痈jué yóu kuì yōng 絶地天通jué dì tiān tōng 倔头强脑juè tóu jiàng nǎo 决不待时jué bù dài shí 谲而不正jué ér bù zhèng 决狱断刑jué yù duàn xíng 绝薪止火jué xīn zhǐ huǒ 絶伦逸羣jué lún yì qún 抉瑕掩瑜jué xiá yǎn yú 抉瑕摘衅jué xiá zhāi xìn 觉人觉世jué rén jué shì 绝域殊方jué yù shū fāng 嚼墨喷纸jué mò pēn zhǐ 绝不轻饶jué bù qīng ráo 绝其本根jué qí běn gēn 决痈溃疽jué yōng kuì jū 决命争首jué mìng zhēng shǒu 抉瑕擿衅jué xiá tī xìn 绝口不提jué kǒu bù tí 绝妙好辞jué miào hǎo cí 崛地而起jué dì ér qǐ 绝裾而去jué jū ér qù 更多>

拼音jun开头的成语大全

军令状jūn lìng zhuàng 君子之交jūn zǐ zhī jiāo 军令如山jūn lìng rú shān 君辱臣死jūn rǔ chén sǐ 君子固穷jūn zǐ gù qióng 骏骨牵盐jùn gǔ qiān yán 钧天之乐jūn tiān zhī yuè 骏命不易jùn mìng bù yì 君子好逑jūn zǐ hǎo qiú 峻阪盐车jùn bǎn yán chē 君子不器jūn zǐ bù qì 皲手茧足jūn shǒu jiǎn zú 君侧之恶jūn cè zhī è 君臣佐使jūn chén zuǒ shǐ 君子三戒jūn zǐ sān jiè 骏波虎浪jùn bō hǔ làng 钧天广乐jūn tiān guǎng yuè 君子报仇jūn zǐ bào chóu 君子协定jūn zǐ xié dìng 峻宇雕墙jùn yǔ diāo qiáng 俊杰廉悍jùn jié lián hàn 麇骇雉伏jūn hài zhì fú 隽言妙语jùn yán miào yǔ 军法从事jūn fǎ cóng shì 君圣臣贤jūn shèng chén xián 君子之过jūn zǐ zhī guò 麕集蜂萃jūn jí fēng cuì 君命无二jūn mìng wú èr 君子不齿jūn zǐ bù chǐ 军中无戏言jūn zhōng wú xì yán 君子之接如水jūn zǐ zhī jiē rú shuǐ 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2020 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具